Ràdio Taradell

Si no teniu reproductor flash cliqueu aquí

Des d’aquest dissabte Taradell ja té, de forma oficial, el Mapa del Patrimoni Cultural. El van presentar dissabte al migdia a la Biblioteca de Taradell que va reunir una vuitantena de persones que al llarg d’aquest darrer any han col·laborat en l’elaboració d’aquest mapa. La presentació va anar a càrrec de Berta Vaqué, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Taradell, Marta Roca, de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Taradell , Marta Lloret, de l’empresa Antequem que ha estat l’encarregada de fer el Mapa, Pere Barbardos, tècnic de la Diputació de Barcelona i de Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell.

Barbados que va destacar que “el de Taradell és un dels mapes amb més fitxes realitzades” va explicar que “els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’aquells municipis que en sol·liciten la realització, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social”. Va afegir que “cada mapa s’hi acompanya d’una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi” i que és “una eina que permetrà consultar les dades de Taradell segons els interessos de cadascú”. Per la seva banda, Lloret va explicar com ha estat el procés. Va agraïr que “tot el poble m’ha obert les portes” i va destacar la col·laboració de Josep Munmany, Salvador Solagran i Jaume Miralpeix a qui els va definir com a “experts locals”. Lloret també va desglossar algunes de les fitxes que es poden trobar en el Mapa i va agraïr també la col·laboració de Marta Roca que l’ha ajudat durant tot aquest any. Finalment, Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell va assenyalar que “ens sentim orgullosos de Taradell i fer aquest Mapa és un deute que teníem i que complementa la feina feta durant aquests anys per diferents entitats i persones del municipi”. Verdaguer va explicar que el Mapa l’ha pagat la Diputació en un 75% i que la resta se n’ha fet càrrec l’Ajuntament i va concloure dient que “és una gran eina i serà una gran eina de futur”.

En aquest Mapa es van inventariar 585 elements, dels quals el 68 % correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 14 % és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), 5 % documental (fons documentals i d’imatges), 4 % immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 9 % natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars). Aquest Mapa ha estat realitzat per la professional Marta Lloret Blackburn de l’empresa Antequem SL amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.

Actualment hi ha 152 municipis on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural, n’hi ha diversos més en diferents processos de realització. El  Mapa del Patrimoni Cultural local  té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social. El Mapa facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal de unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització; etc … Actualment s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa del Patrimoni mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el que es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimoni, una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió com són els índexs  que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

El Mapa del Patrimoni Cultural de Taradell es pot consultar al web municipal.

Share Button

Comments are closed.