Ràdio Taradell

Si no teniu reproductor flash cliqueu aquí

Els veïns de la Urbanització Miranda de la Plana – La Roca podran escollir, entre quatre opcions, quines millores volen, en un futur, pel seu barri.  el projecte de millora d’aquesta zona “per resoldre problemes actuals, de futurs, així com millorar-ne la seva imatge”. Després de diverses reunions entre l’Associació de Veïns i l’Ajuntament, El passat mes de març, en una Assemblea de veïns molt participativa celebrada a Can Costa es va presentar un estudi de millores de l’estat vial i de serveis elaborat pel consistori taradellenc amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. En aquest estudi es presentaven les quatre propostes que els veïns hauran d’escollir:

La primera proposta, amb un pressupost de 2.110.756, 16 euros, preveu la instal·lació o substitució del paviment de les voreres i l’ampliació per la instal·lació de l’enllumenat, en el cas dels carrers amb una amplada de 8 metres.

La segona té dues variants. La primera opció, amb un pressupost de 4.594.476,59 euros, inclou la instal·lació o substitució del paviment de voreres, l’ampliació per a la instal·lació de l’enllumenat, el soterrament de la xarxa de serveis de baixa tensió i telefonia, asfaltar les rases fetes i la desinstal·lació de les xarxes en entesa aèries i els seus pals. A l’altra opció, i per tant, la que seria la tercera proposta, s’hi afegiria l’asfalt a tot el vial amb un cost total de 5.340.016,37 euros.

La quarta i última proposta, amb un cost de 10.206.544,44 euros, constaria de la instal·lació o substitució del paviment de voreres, l’ampliació per a la instal·lació per l’enllumenat, el soterrament de la xarxa de serveis de baixa tensió i telefonia, la desintal·lació de les xarxes en entesa aèria i els seus pals, la renovació de la xarxa d’aigua, separant aigües netes i aigües brutes, la col·locació d’embornals i l’asfaltat en tot el vial.

Està previst que a partir del mes d’octubre es comencin a valorar els resultats i sigui quin sigui aquests, l’execució dels treballs es portaria a terme per fases en els propers anys.

 

Share Button

Comments are closed.