Ràdio Taradell

Si no teniu reproductor flash cliqueu aquí

Aquest dijous s’ha convocat un nou ple a l’Ajutnament de Taradell. Serà el ple ordinari del mes de novembre i destaca per ser el ple que servirà per aprovar les ordenances fiscals pel proper any. Començarà a les 9 del vespre, i com és habitual, el podreu seguir en directe per Ràdio Taradell. Aquest n’és l’ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.

3.- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

4.- Aprovació de les ordenances fiscals de l’exercici 2018.

5.- Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 3 – Font d’en Deu.

6.- Donar compte dels informes del Secretari-Interventor de compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera, del periode mig de pagament i de morositat, del 3r trimestre de 2017.

7.- Precs i preguntes.

Share Button

Comments are closed.